Jak sztuczna inteligencja przekształca modele biznesowe<div _ngcontent-c14 = "" innerhtml = "

Jak sztuczna inteligencja przepisuje modele biznesowe, w jaki sposób jej zastosowanie i adopcja zrewolucjonizują biznes i handel dalej?

Wprowadzenie

Od ery produkcji i marketingu po erę relacji i inteligencji, modele biznesowe ewoluowały na przestrzeni wieków. Z biegiem lat rozwój sztucznej inteligencji zasadniczo zmienił znaczenie idei, innowacji i wynalazków. W rezultacie modele biznesowe ewoluują dalej. Ponieważ jesteśmy świadkami, że firmy z różnych branż przechodzą głęboką i dramatyczną zmianę w relatywnej równowadze siły wywiadowczej, aplikacje AI i ich adaptacja oferują każdej jednostce biznesowej tyle samo możliwości, co wyzwania.

Zdolność sztucznej inteligencji już teraz przekształca biznes i handel między narodami. Bogata lub biedna, rozwinięta lub rozwijająca się, mała lub duża, AI zrównała szanse dla krajów i zapewniła ich firmom wyjątkową możliwość rozwoju i rozwoju. Podczas gdy dostęp do technologii i informacji jest uniwersalny, nie jest powszechne, w jaki sposób każda firma korzysta z tych informacji – w jakim celu i celach. Chociaż powstająca technologia w pewnym stopniu wyrównuje szanse przedsiębiorstw z różnych branż w zakresie dostępu do danych wywiadowczych z rosnących danych cyfrowych i informacji, konieczne jest zrozumienie innych parametrów, które pomogą zdefiniować indywidualny i zbiorowy sukces w rozwijaniu możliwości sztucznej inteligencji dla firm.

Uznając tę ​​powstającą rzeczywistość, Grupa ryzyka zainicjował bardzo potrzebną dyskusję na temat sztucznej inteligencji dla biznesu Ryzyko Roundup.

Ujawnienie: Jestem CEO Risk Group LLC.

Grupa ryzyka omawia „Jak sztuczna inteligencja przekształca biznes” z dr. Ericem Daimlerem, współzałożycielem Conexus, partnerem Spinglass, członkiem zarządu Petuum, prezydenckim członkiem innowacji podczas administracji Obamy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Wyzwania dotyczące nadchodzących danych

Oczekuje się, że przedsiębiorstwa w różnych krajach staną w obliczu nadzwyczajnych wyzwań i zmian w nadchodzących latach. Uważa się, że wzrost napędzany automatyką będzie prawdopodobnie jedyną stałą zmianą. W automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji wzrost oznacza więcej inteligencji z danych z podłączonych urządzeń, mediów społecznościowych, danych branżowych i innych, co zwiększa potencjał zrewolucjonizowania modeli biznesowych. Przez lata dane cyfrowe rosły w oszałamiającym tempie we wszystkich krajach. Niezbędne jest zrozumienie: (i) w jaki sposób ta nowa rzeczywistość wywiadowcza oparta na danych przynosi każdej firmie w różnych krajach zupełnie nowy świat pełen możliwości i zagrożeń; oraz (ii) jakie byłyby oczekiwane konsekwencje dla każdego rynku (istniejącego i powstającego)?

Firmy zaczynają rozumieć implikacje ewoluującego ekosystemu automatyki opartego na sztucznej inteligencji daleko poza wąskimi aplikacjami sztucznej inteligencji. Podczas gdy związek między danymi, informacjami i inteligencją jest skomplikowany, a czasami pośredni, siła i tempo zmian automatyzacji opartych na sztucznej inteligencji, oczekiwanych w nadchodzących latach, przedstawią każde wyzwanie biznesowe i możliwości jego rentowności. Fascynujące będzie obserwowanie, w jaki sposób sztuczna inteligencja zmienia dynamikę globalnej potęgi biznesowej.

Transformacja modelu biznesowego

Ponieważ wszystko się łączy, firmy mają teraz możliwość gromadzenia większej ilości danych, uzyskiwania niezbędnych informacji i wprowadzania innowacji. W rezultacie prawdopodobnie zobaczymy bardzo potrzebną ewolucję rynków: szybsze rynki, szczuplejsze operacje, dynamiczne przedsiębiorstwa, rosnące zyski, poinformowani konsumenci i dynamiczne przedsiębiorstwa.

To prowadzi nas do punktu krytycznego: w jaki sposób modele biznesowe są przekształcane przez AI? Podczas gdy przedsiębiorstwa w różnych branżach i krajach są na innym poziomie przyjęcia AI, wydaje się, że obecne podejście do strategii AI jest zbyt wąskie, ponieważ firmy koncentrują się głównie na za pomocą AI do poprawy obsługi klienta, analizy danych, przewidywania wydajności w celu automatyzacji obciążeń, handlu i innych. Trend stosowania i przyjmowania sztucznej inteligencji nadal nie reaguje odpowiednio na szybko rozwijające się zdolności wywiadowcze. & Nbsp; Również przedsiębiorstwa często mogą sprzyjać środowisku nieufności i wrogości w stosunku do siebie nawzajem w ramach poszczególnych branż i narodów. Być może jest to powód, który uniemożliwia wspólne podejście do gromadzenia danych i dostępu do informacji. Ponadto w wielu krajach brakuje niezbędnej infrastruktury danych cyfrowych. Brak infrastruktury cyfrowej z kolei zniechęca do korzystania z danych i innowacji, co sprawia, że ​​trudno jest odpowiednio uwzględnić dane biznesowe i potrzeby informacyjne – pozostawiając przedsiębiorstwa z nieaktualnymi danymi, informacjami i danymi wywiadowczymi.

Chociaż sztuczna inteligencja ma potencjał przekształcania przedsiębiorstw, modeli biznesowych i handlu między narodami, obawy dotyczące geopolityki skutkujące praktykami danych protekcjonistycznych i odpornością na udostępnianie danych i informacji mogą udaremnić jego potencjał. W rezultacie możliwość tworzenia i przyjmowania dużych zbiorczych danych i praktyk na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym pozostaje niejasna.

AI nie tylko zmienia sposób działania firm; zasadniczo zmienia także tradycyjne myślenie i znaczenie współpracy, konkurencji i innowacji. Podczas gdy większość inicjatyw sztucznej inteligencji tworzy przewagę konkurencyjną, dostrzegając zupełnie nową szansę, zwiększając obecne wysiłki, dostarczając segmentowi rynku, który inni ignorowali, lub tworząc nowe rynki, połączone urządzenia, które zasilają stały strumień danych o funkcjonalności, wykorzystaniu, produkcji, potrzebach i bardziej do centralnej lokalizacji stworzy jeszcze bardziej fascynujące przekształcenia konkurencyjne. To prowadzi nas do ważnego punktu: ponieważ integracja Internetu rzeczy pozwoli na rozwój środowisk, w których użytkownicy i konsumenci będą mogli wchodzić w interakcje, w jaki sposób będzie dalej zmieniać modele biznesowe, ponieważ możliwe będzie projektowanie doświadczeń w oparciu o produkty?

Zagrożenia bezpieczeństwa

Rosnąca broń na sztuczną inteligencję sprawiła, że ​​bezpieczeństwo stało się kwestią kluczową dla narodów. AI jest obecnie obszarem, w którym nie obowiązują prawie żadne zasady zaangażowania, a każdy kraj będzie miał trudności z tworzeniem zabezpieczeń przed algorytmami i definiowaniem prawa międzynarodowego. Podczas gdy algorytmy nie mają granic ani globalnych regulacji ani organów regulacyjnych, dane mają swoje pochodzenie, własność i granice. Jest wielu – w tym narodów, państw, freelancerów, przestępców i terrorystów – którzy rozważają algorytmy spoza globalnej jurysdykcji. Chociaż pojawiły się pewne porozumienia dotyczące cyberprzestępczości, interpretacja działań wojennych w zakresie sztucznej inteligencji pozostaje poza wszelkimi wiążącymi zobowiązaniami prawnymi. Wobec braku konsensusu w sprawie norm AI każdy model biznesowy i biznes jest zagrożony.

Co następne?

Sztuczna inteligencja jest integralną częścią przyszłości, która przychodzi do każdej jednostki biznesowej w różnych krajach. Pojawiające się trendy w automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji odzwierciedlają znaczące przesunięcia graczy i działań w sferze sztucznej inteligencji, które przemawiają za rekonfiguracją interesów, wpływów i inwestycji w globalną politykę biznesową. Podczas gdy szybkie automatyzowanie przedsiębiorstw stwarza obiecujące możliwości, stanowią one również poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ponieważ przyszłość transformacji biznesowej opartej na sztucznej inteligencji jest ściśle powiązana z tym, jak kraje zarządzają swoimi znaczącymi możliwościami w zakresie danych z całej cyberprzestrzeni, przestrzeni kosmicznej, przestrzeni kosmicznej i przestrzeni kosmicznej (CAGS), istnieje potrzeba położenia silnego nacisku na rozwój inicjatyw dotyczących danych, aby zebrać więcej informacje do dalszego rozwoju krajobrazu AI.

NIGDY NIE PRZESZKADZ. POCZTY PANDYI

Przystąpić tutaj na regularną aktualizację.

„>

Jak sztuczna inteligencja przepisuje modele biznesowe, w jaki sposób jej zastosowanie i adopcja zrewolucjonizują biznes i handel dalej?

Wprowadzenie

Od ery produkcji i marketingu po erę relacji i inteligencji, modele biznesowe ewoluowały na przestrzeni wieków. Z biegiem lat rozwój sztucznej inteligencji zasadniczo zmienił znaczenie idei, innowacji i wynalazków. W rezultacie modele biznesowe ewoluują dalej. Ponieważ jesteśmy świadkami, że firmy z różnych branż przechodzą głęboką i dramatyczną zmianę w relatywnej równowadze siły wywiadowczej, aplikacje AI i ich adaptacja oferują każdej jednostce biznesowej tyle samo możliwości, co wyzwania.

Zdolność sztucznej inteligencji już teraz przekształca biznes i handel między narodami. Bogata lub biedna, rozwinięta lub rozwijająca się, mała lub duża, AI zrównała szanse dla krajów i zapewniła ich firmom wyjątkową możliwość rozwoju i rozwoju. Podczas gdy dostęp do technologii i informacji jest uniwersalny, nie jest powszechne, w jaki sposób każda firma korzysta z tych informacji – w jakim celu i celach. Chociaż powstająca technologia w pewnym stopniu wyrównuje szanse przedsiębiorstw z różnych branż w zakresie dostępu do danych wywiadowczych z rosnących danych cyfrowych i informacji, konieczne jest zrozumienie innych parametrów, które pomogą zdefiniować indywidualny i zbiorowy sukces w rozwijaniu możliwości sztucznej inteligencji dla firm.

Uznając tę ​​powstającą rzeczywistość, Grupa Ryzyka zainicjowała bardzo potrzebną dyskusję na temat Sztucznej Inteligencji dla Biznesu na temat Ryzyka Roundup.

Ujawnienie: Jestem CEO Risk Group LLC.

Grupa ryzyka omawia „Jak sztuczna inteligencja przekształca biznes” z dr. Ericem Daimlerem, współzałożycielem Conexus, partnerem Spinglass, członkiem zarządu Petuum, prezydenckim członkiem innowacji podczas administracji Obamy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Wyzwania dotyczące nadchodzących danych

Oczekuje się, że przedsiębiorstwa w różnych krajach staną w obliczu nadzwyczajnych wyzwań i zmian w nadchodzących latach. Uważa się, że wzrost napędzany automatyką będzie prawdopodobnie jedyną stałą zmianą. W automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji wzrost oznacza więcej inteligencji z danych z podłączonych urządzeń, mediów społecznościowych, danych branżowych i innych, co zwiększa potencjał zrewolucjonizowania modeli biznesowych. Przez lata dane cyfrowe rosły w oszałamiającym tempie we wszystkich krajach. Niezbędne jest zrozumienie: (i) w jaki sposób ta nowa rzeczywistość wywiadowcza oparta na danych przynosi każdej firmie w różnych krajach zupełnie nowy świat pełen możliwości i zagrożeń; oraz (ii) jakie byłyby oczekiwane konsekwencje dla każdego rynku (istniejącego i powstającego)?

Firmy zaczynają rozumieć implikacje ewoluującego ekosystemu automatyki opartego na sztucznej inteligencji daleko poza wąskimi aplikacjami sztucznej inteligencji. Podczas gdy związek między danymi, informacjami i inteligencją jest skomplikowany, a czasami pośredni, siła i tempo zmian automatyzacji opartych na sztucznej inteligencji, oczekiwanych w nadchodzących latach, przedstawią każde wyzwanie biznesowe i możliwości jego rentowności. Fascynujące będzie obserwowanie, w jaki sposób sztuczna inteligencja zmienia dynamikę globalnej potęgi biznesowej.

Transformacja modelu biznesowego

Ponieważ wszystko się łączy, firmy mają teraz możliwość gromadzenia większej ilości danych, uzyskiwania niezbędnych informacji i wprowadzania innowacji. W rezultacie prawdopodobnie zobaczymy bardzo potrzebną ewolucję rynków: szybsze rynki, szczuplejsze operacje, dynamiczne przedsiębiorstwa, rosnące zyski, poinformowani konsumenci i dynamiczne przedsiębiorstwa.

To prowadzi nas do punktu krytycznego: w jaki sposób modele biznesowe są przekształcane przez AI? Podczas gdy firmy z różnych branż i krajów znajdują się na innym poziomie wdrożenia sztucznej inteligencji, wydaje się, że obecne podejście do strategii sztucznej inteligencji jest zbyt wąskie, ponieważ firmy koncentrują się głównie na wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do ulepszania obsługi klienta, analizowania danych, przewidywania wydajności w celu automatyzacji obciążeń, handlu i więcej. Trend aplikacji i adaptacji AI wciąż nie odpowiada w wystarczającym stopniu na szybko rozwijające się zdolności wywiadowcze. Ponadto przedsiębiorstwa często mogą sprzyjać środowisku nieufności i wrogości wobec siebie w ramach poszczególnych branż i narodów. Być może jest to powód, który uniemożliwia wspólne podejście do gromadzenia danych i dostępu do informacji. Ponadto w wielu krajach brakuje niezbędnej infrastruktury danych cyfrowych. Brak infrastruktury cyfrowej z kolei zniechęca do korzystania z danych i innowacji, co sprawia, że ​​trudno jest odpowiednio uwzględnić dane biznesowe i potrzeby informacyjne – pozostawiając przedsiębiorstwa z nieaktualnymi danymi, informacjami i danymi wywiadowczymi.

Chociaż sztuczna inteligencja ma potencjał przekształcania przedsiębiorstw, modeli biznesowych i handlu między narodami, obawy dotyczące geopolityki skutkujące praktykami danych protekcjonistycznych i odpornością na udostępnianie danych i informacji mogą udaremnić jego potencjał. W rezultacie możliwość tworzenia i przyjmowania dużych zbiorczych danych i praktyk na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym pozostaje niejasna.

AI nie tylko zmienia sposób działania firm; zasadniczo zmienia także tradycyjne myślenie i znaczenie współpracy, konkurencji i innowacji. Podczas gdy większość inicjatyw sztucznej inteligencji tworzy przewagę konkurencyjną, dostrzegając zupełnie nową szansę, zwiększając obecne wysiłki, dostarczając segmentowi rynku, który inni ignorowali, lub tworząc nowe rynki, połączone urządzenia, które zasilają stały strumień danych o funkcjonalności, wykorzystaniu, produkcji, potrzebach i bardziej do centralnej lokalizacji stworzy jeszcze bardziej fascynujące przekształcenia konkurencyjne. To prowadzi nas do ważnego punktu: ponieważ integracja Internetu rzeczy pozwoli na rozwój środowisk, w których użytkownicy i konsumenci będą mogli wchodzić w interakcje, w jaki sposób będzie dalej zmieniać modele biznesowe, ponieważ możliwe będzie projektowanie doświadczeń w oparciu o produkty?

Zagrożenia bezpieczeństwa

Rosnąca broń na sztuczną inteligencję sprawiła, że ​​bezpieczeństwo stało się kwestią kluczową dla narodów. AI jest obecnie obszarem, w którym nie obowiązują prawie żadne zasady zaangażowania, a każdy kraj będzie miał trudności z tworzeniem zabezpieczeń przed algorytmami i definiowaniem prawa międzynarodowego. Podczas gdy algorytmy nie mają granic ani globalnych regulacji ani organów regulacyjnych, dane mają swoje pochodzenie, własność i granice. Jest wielu – w tym narodów, państw, freelancerów, przestępców i terrorystów – którzy rozważają algorytmy spoza globalnej jurysdykcji. Chociaż pojawiły się pewne porozumienia dotyczące cyberprzestępczości, interpretacja działań wojennych w zakresie sztucznej inteligencji pozostaje poza wszelkimi wiążącymi zobowiązaniami prawnymi. Wobec braku konsensusu w sprawie norm AI każdy model biznesowy i biznes jest zagrożony.

Co następne?

Sztuczna inteligencja jest integralną częścią przyszłości, która przychodzi do każdej jednostki biznesowej w różnych krajach. Pojawiające się trendy w automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji odzwierciedlają znaczące przesunięcia graczy i działań w sferze sztucznej inteligencji, które przemawiają za rekonfiguracją interesów, wpływów i inwestycji w globalną politykę biznesową. Podczas gdy szybkie automatyzowanie przedsiębiorstw stwarza obiecujące możliwości, stanowią one również poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ponieważ przyszłość transformacji biznesowej opartej na sztucznej inteligencji jest ściśle powiązana z tym, jak kraje zarządzają swoimi znaczącymi możliwościami w zakresie danych z całej cyberprzestrzeni, przestrzeni kosmicznej, przestrzeni kosmicznej i przestrzeni kosmicznej (CAGS), istnieje potrzeba położenia silnego nacisku na rozwój inicjatyw dotyczących danych, aby zebrać więcej informacje do dalszego rozwoju krajobrazu AI.

NIGDY NIE PRZESZKADZ. POCZTY PANDYI

Dołącz tutaj, aby regularnie otrzymywać aktualizacje.