Diamox vs. Lasix Leczenie recept na niewydolność serca: różnica i skutki uboczne


Jakie leki wchodzą w interakcje z Diamox?

Diamox Sequels może oddziaływać z cyklosporyną, prymidonem, diflunizalem, aspiryną i innymi salicylanami lub litem. Poinformuj lekarza o wszystkich stosowanych lekach. Diamox Sequels należy stosować w czasie ciąży tylko po przepisaniu. Ten lek przenika do mleka matki, ale jest mało prawdopodobne, aby zaszkodził dziecku karmiącemu.

Jakie leki wchodzą w interakcje z Lasix?

Lasix może wchodzić w interakcje z litem lub steroidami.

Lek Lasix może również wchodzić w interakcje z sukralfatem, cisplatyną, cyklosporyną, kwasem etakrynowym, metotreksatem, fenytoiną, antybiotykami, lekami na serce lub ciśnienie krwi, środkami przeczyszczającymi lub salicylanami, takimi jak aspiryna.